Certificering

Een veilige werkomgeving

BEVO Isolaties & Duurzaamheid staat voor een deugdelijk en betrouwbaar product en het certificaat van SKG-IKOB onderschrijft dit. SKG-IKOB certificeert bedrijven, producten, processen en kwaliteitssystemen.
SKG-IKOB certificeert bedrijven, systemen, processen en producten op basis van erkende normen en richtlijnen zoals NEN, VCA, ISO en KOMO. BEVO Isolaties & Duurzaamheid richt zich op (na-)isolatie. Alle hierbij komende werkzaamheden zijn door SKG-IKOB in een rapport opgenomen en getoetst. Al onze werkzaamheden worden verricht overeenkomstig de uitvoeringsrichtlijnen van het SKG-IKOB. Om dit te kunnen aantonen hebben wij ons laten certificeren voor alle gangbare isolatiemethoden. Het SKG-IKOB voert steekproefsgewijs controles uit op de bouwplaats. Ze controleren hier onder andere onze boorpatronen, spouwvulling en machines.

Bekijk hier ons SKG-IKOB certificaat

Over VCA Certificering

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Door het volgen van de VCA richtlijnen handelen werknemers én werkgevers volgens bepaalde normen om de veiligheid op de werkvloer te vergroten. Het zorgt ervoor dat we bewust zijn van de gevaren om ons heen. Al onze medewerkers hebben een VCA diploma en zijn daarmee op de hoogte van de veiligheidsregelgeving.

Over Insula Certificering

Voor u is het van belang dat het aangekochte eindproduct goed is. Om dit zo goed mogelijk te borgen is niet alleen een goed isolatieproduct nodig, maar is ook de verwerking belangrijk.

Reden voor Insula om naast het beoordelen van producten de focus te leggen op het verwerkingsproces. Hoe goed een isolatieproduct ook is, tijdens de verwerking kan het fout gaan. Insula gecertificeerde bedrijven tonen onafhankelijk aan dat zij werken met goedgekeurde isolatiematerialen en volgens de eisen die vanuit de beoordelingsrichtlijn (BRL) worden gesteld.

Bekijk hier ons Insula certificaat

Venin Certificering

VENIN hecht groot belang aan de kwaliteit van haar leden. VENIN ziet dan ook toe dat zij de werkzaamheden op een correcte wijze uitvoeren en daarbij de juiste isolatiematerialen goed aanbrengen. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld. VENIN schakelt onafhankelijk instituten in die steekproefsgewijs de werkzaamheden en de toegepaste isolatie materialen controleren op grond van die richtlijnen. De resultaten daarvan worden aan VENIN gerapporteerd. Hierdoor wordt de kwaliteit continue op hoog niveau gehouden en kan op tijd ingegrepen worden indien dat noodzakelijk blijkt.